* * Skontaktuj się z nami jeśli interesuje Cię szkolenie stacjonarne 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ

Szkolenie prowadzone dla

Szkolenie wstępne ważne na okres

Szkolenie okresowe

Instruktaż przed zatrudnieniem

Pierwsze szkolenie do … miesięcy

Ilość godzin szkolenia*

Częstotliwość szkoleń raz na … lat

Ogólny min. 3 godz.*

Stanowiskowy min. 8 godz.*

Pracodawców

-

6

16

5

Pracodawców wykonujących zadania służby BHP

-

6

64

5

Pracowników służby BHP

12 miesięcy

12

32

5

Osób kierujących pracownikami

6 miesięcy

6

16

5

Pracowników inżynieryjno-technicznych

12 miesięcy

12

16

5

Pracowników administracyjno-biurowych

12 miesięcy

12

8

6

Pracowników na stanowiskach robotniczych

12 miesięcy

12

8

3

1**

 

 

 

 

 

 

 

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

**dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych

Częstotliwość szkoleń 

* W zależności od grupy zawodowej 

Szkolenie okresowe

 

Szkoleniom okresowym podlegają:

► osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie

i brygadziści,

► pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

► pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy      i organizatorzy produkcji,

► pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

► pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni

w pkt. 14, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

min. 8 h ( lekcyjnych)*

online / stacjonarnie **

WYBIERAM

Co daje szkolenie?

Szkolenie zapewnia uczestnikom:

1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas

pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;

2) poznanie przepisów oraz zasad bhp pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy,

a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp;

3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

+48 536-802-700, 537-802-300

pro-tect.bhp@wp.pl