PRO-TECT 

  BHP     PPOŻ      I POMOC 

/osoba 

/osoba

45 zł

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego 

Coroczne obowiązkowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego 

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego 

BHP

Ochrona przeciwpożarowa 

I POMOC PRZEDMEDYCZNA 

OFERTA

BHP 

» Przeprowadzenie audytu,

» Sporządzenie, prowadzenie oraz nadzór nad dokumentacją w zakresie BHP( ryzyka zawodowe, instrukcje, rejestry, programy szkoleń, regulaminy, prolongaty),  

» Doradztwo w zakresie BHP,

» Szkolenia z możliwością zastosowania Gogli VR  (szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych)

» Prowadzenie postępowania powypadkowego 

» Obecność pracownika podczas kontroli organów nadzorujących warunki pracy (PIP, PIS,UDT,PSP).

Ochrona przeciwpożarowa 

» Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej oraz z ewakuacji,

» Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,

I POMOC PRZEDMEDYCZNA 

 

» Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej z zastosowaniem materiałów dydaktycznych

( Gogle VR, zestaw fantomów, kamizelka act fast do postępowania z zadławieniami, zastosowanie AED, apteczki pierwszej pomocy typ B )

GALERIA

Szkolenie wstępne  online 

/osoba

Szkolenie dla :

Pracowników administracyjno - biurowych,

Osób kierujących pracownikami,

Pracowników oświaty i placówek opiekuńczo - wychowawczych,

pracowników służby zdrowia,

pracowników służby BHP 

Szkolenie okresowe 

online

50 zł

Szkolenie dla :

Pracowników administracyjno - biurowych,

 

/osoba

Szkolenie okresowe 

online

100 zł

Szkolenie dla:

Osób kierujących pracownikami,

Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

/osoba

Zobacz więcej

DLACZEGO WARTO?

# 1   Profesjonalne podejście do klienta 

 

Każdy nasz klient traktowany jest w sposób indywidualny. Staramy się jak najbardziej dopasować do potrzeb, gdyż każde przedsiębiorstwo jest inne.

 

# 2   Ciekawie, Praktycznie, Przejrzyście !

 

W prosty, rzetelny i przyjemny sposób przekazujemy praktyczną wiedzę i umiejętności. Dzięki zastosowaniu pomocy dydaktycznych takich jak gogle VR, fantomy, apteczka pierwszej pomocy czy też kamizelki act fact uczestnicy  w praktyczny sposób biorą udział w szkoleniach.

 

# 3   Strach przed kontrolą? 

Zapewniamy audyt, aktualizacje dokumentów oraz uzupełnienie braków a także wsparcie naszego pracownika przy kontroli organów nadzoru.

 

# 4  Z nami będziesz bezpieczny! 

Zwracamy szczególną uwagę na kulturę bezpieczeństwa w firmie, 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Jeszcze się wahasz?

 

Masz pytania, wątpliwości skontaktuj się już dziś!

+48 536-802-700, 537-802-300

pro-tect.bhp@wp.pl

CENNIK

/osoba